contact@KingsterKids.edu +1-3435-2356-222

Terimakasih Ibu Harmiati

Pada bulan Maret 2016, salah seorang dari keluarga besar Prodi D3 Kesling Magetan telah sampai pada masa purna tugas. Semoga amal bakti beliau tercatat sebagai amal ibadah untuk beliau.

Leave a Reply